ประเภทของแผ่นอะคริลิค และลักษณะของอะคริลิค

อะคริลิคถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ที่ถูกนำมาใช้งานกันอย่างมาก สำหรับภาคอุตสาหกรรม  อะคริลิค หรือเรียกอีกอย่างว่า อะคริลิคเรซิน เป็นพอลิเมอร์และโคพอลิเมอร์ที่ได้มาจากกรดอะคริลิค  ซึ่งได้แบ่งออกเป็น ประเภทต่างๆ 3 อย่างด้วยกัน

  1. อะคริลิคของแข็ง เป็นเทอร์โมพลาสติกที่อยู่ในรูปแบบของของแข็ง อาจจะมาในรูปของเม็ดอะคริลิค หรือเป็นแผ่น ก็จะถือว่า เป็นโฮโมพอลิเมอร์ของเมทาคริเลตเอสเทอร์ หรือโคพอลิเมอร์ของเมทาคริเลต
  2. อะคริลิคที่เป็นของเหลว จะมาในรูปของสารละลายที่ผลิตได้จากพอลิเมอร์ไรเซชันในรูปแบบสารละลาย
  3. อะคริลิคแบบอิมัลชัน ซึ่งใช้เป็นส่วนผสมของสีทาบ้าน โดยจะถูกผลิตมาในรูปแบบของลาเท็กซ์

การใช้ประโยชน์ของอะคริลิคเหลว และรวมถึงอิมัลชัน

  • จะเป็นสารตั้งต้นในกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องในเรื่องของพลาสติก และใช้ส่วนผสมอื่น เช่น สี สารเคลือบวัสดุ

แผ่นอะคริลิคและพลาสติกอะคริลิค

  • ถูกผลิตขึ้นในรูปของแข็ง ที่มีลักษณะเป็นแผ่น อาจะมีสีหรือไม่มีสี ส่วนมากนิยมใช้ครัวเรือน พวกป้าย อุปกรณ์ตกแต่งบ้าง ตู้เลี้ยงปลา ของเด็กเล่น เป็นต้น

สำหรับแผ่นอะคริลิคแล้ว มันก็มีประโยชน์ เป็นสิ่งที่ช่วยให้เราสามารถนำสิ่งของพวกนี้ไปตกแต่งเพื่อให้เกิดประโยชน์ เพื่อความสวยงาม สำหรับถ้าใครสนใจในผลิตภัณฑ์นี้ สามารถติดต่อเข้าไปสอบถามข้อมูลก่อนได้เลยค่ะ เพราะกลุ่มลูกค้าเราเป็นกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ที่ไม่ต่ำกว่า 320 กว่าบริษัท ที่ไว้วางใจเราให้เราได้ดูแล ติตด่อเข้ามาที่ ThepnakornAmata@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *