ประโยชน์ของระบบบันทึกเวลา

หลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของ “ระบบบันทึกเวลา”หรือ Time Attendance ว่ามันคืออะไร และมีประโยชน์อย่างไร

รวมไปถึงความจำเป็นในการใช้งานเครื่องบันทึกเวลา ดังนั้นในวันนี้จึงจะเขียนอธิบายถึงประโยชน์และความสำคัญของเครื่องระบบบันทึกเวลา ในแง่มุมที่ใครอีกหลายคนยังไม่ทราบ

ประโยชน์และความสำคัญของเครื่องบันทึกเวลา

  • ใช้ในการบันทึกข้อมูลเวลาการทำงานของพนักงานแต่ละคนในองค์กร ทำให้เราทราบข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจ อาทิเช่นข้อมูลการขาด ลา มาสาย ของพนักงาน ทำให้เรารู้พฤติกรรมการทำงานของพนักงาน
  • ใช้ในการคำนวณเงินเดือน โอที เครื่องระบบบันทึกเวลาบางรุ่นมาพร้อมกับโปรแกรมคำนวณเงินเดือน โดยสามารถ Export ข้อมูลจากเครื่องระบบบันทึกเวลา โดยผ่านพอร์ท USB ได้โดยตรง
  • ใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำงานของพนักงานในองค์กร และเพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานเช่นเข้างานก่อนเวลาเริ่มงาน 15 นาที เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทำงาน ใช้เวลาในการพักทานข้าวให้น้อยลง ทำงานให้เสร็จเร็วขึ้น เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจ่าย OT เกินความจำเป็น

ทั้งหมดที่กล่าวมาคือประโยชน์ของเครื่องระบบบันทึกเวลา ที่บางองค์กรยังคงไม่เห็นความสำคัญ และปัจจุบันยังคงปวดหัวกับปัญหาพนักงานขาด ลา มาสาย และไม่มีทีท่าว่าปัญหาเหล่านี้จะลดน้อยลง หรือแนวทางที่จะแก้ปัญหาได้ชัดเจน

ดังนั้นประสิทธิภาพของงานที่ได้จึงต่ำกว่ามาตรฐาน ศักยภาพของบุคลากรในองค์กรก็ลดน้อยลงไปเรื่อยๆพนักงานที่ทำไม่ดีไม่ถูกลงโทษ ทำให้พนักงานที่ตั้งใจทำงานหมดกำลังใจ จนสุดท้ายก็ไม่มีใครที่จะตั้งใจทำงานนั่นเอง

ถ้าใครอยากได้เครื่องระบบบันทึกเวลา อย่าลืมติดต่อเรานะค่ะ    mastertech.co.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *