การใช้ไคโตซานสัตว์กับวัว

ไคโตซาน จะมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งในกรรมวิธีการย่อยในกระเพาะ ด้วยเหตุว่าวัวเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้อง จะมี 4 กระเพาะ มีกระเพาะหมัก (rumen) ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุด กระเพาะรวงผึ้ง (reticulum) กระเพาะผ้าขี้ริ้ว(Omasum)การเลี้ยงสัตว์บดเอื้องก็เพื่อช่วยในการย่อยของกิน หรือบดของกิน แต่ว่าเป็นการย่อยเชิงกล สัตว์ไม่อาจจะย่อยเซลล์พืชได้ จำเป็นต้องอาศัยการสรุปยของแบคทีเรีย สำหรับในการย่อยเซลล์พืชให้ สารที่ได้จากการหมักดองย่อยของแบคทีเรียจะเป็นกรดไขมันระเหย(volatile fattyacide) ร่าง กายของสัตว์พวกนั้นก็จะซึมซับไปใช้สำหรับการสร้างพลังงาน สร้างเนื้อรวมทั้งนม ไคโตซานจะเข้าไปช่วยในขั้นตอนย่อยในกระเพาะ ทำให้จำนวนแบคทีเรียเพิ่มสูงมากขึ้นกรรมวิธีการหมักในกระเพาะสมบูรณ์ขึ้นทำ ให้ได้กรดมันระเหยสูงมากขึ้น ก็เลยช่วยทำให้วัวมีอัตราการเติบโตที่เร็วขึ้น แล้วก็ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันโรค โดยยิ่งไปกว่านั้นโรคปากรวมทั้งเท้าเปื่อย ซึ่งเกิดขึ้นได้เพราะมีสาเหตุเนื่องมาจากเชื้อไวรัสได้อย่างดีเยี่ยม